در پخش زنده اشتراکی شما می توانید با خرید حق اشتراک تماشای پخش زنده ، برنامه ها را تماشا کنید.اشتراک ها به چند گروه دسته بندی می شوند و هر کاربر می تواند با خرید اشتراک مورد نظر خود تنها برنامه هایی که به آنها نیاز دارد را تماشا کند.شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش خرید اشتراک در منوی اصلی مراجعه نمایید.