show
 
 
 

زیست شناسی آرانخستین تلویزیون اینترنتی زیست شناسی ایران


زیست شناسی آرا

خدمات زیست شناسی آراارتقای سطح آموزش زیست شناسی در کشور

چرا استفاده از پخش زنده؟
  پخش زنده دارای مزایای متعددی می باشد اما مهم ترین مزایای پخش زنده در زیست شناسی آرا: •در هر مکان و موقعیتی تنها با داشتن یک تلفن همراه یا رایانه و ...
پخش زنده چیست؟
امروز اینترنت به خانه هر ایرانی راه پیدا کرده و با گسترش ابزارهایی همانند رایانه ، تلفن همراه ، لپتاپ و تلفن های همراه هوشمند هر شخصی می تواند به سادگی ...
آیا فقط خدمات زیست شناسی آرا محدود به پخش زنده است؟
شما در سایت زیست شناسی آرا علاوه ب اینکه می توانید به صورت زنده به تماشای تدریس آنلاین زیست شناسی بپردازید ، این امکان را دارید تا از تمام ویدیو ها و ...
پخش زنده اشتراکی
  در پخش زنده اشتراکی شما می توانید با خرید حق اشتراک تماشای پخش زنده ، برنامه ها را تماشا کنید.اشتراک ها به چند گروه دسته بندی می شوند و هر کاربر می ...

چه خبر؟مطالب جدید شناسی آرا

cache/resized/67a198d9548848a9ecf73530573e1449.jpg
 23
هورمون ها از یاخته های درون ریز ترشح می شوند . این یاخته ها ممکن ...
ارسال توسط : احسان فتاحی تخت شیرینی
هورمون ها از یاخته های درون ریز ترشح می شوند . این یاخته ها ممکن ...
23 -8156
cache/resized/192b18d169ffafffc9540d7b3c45ee87.jpg
 23
مراحل انقباض ماهیچه و توقف آن1. تحریک یاختهء ماهیچه ای: با رسیدن ...
ارسال توسط : احسان فتاحی تخت شیرینی
مراحل انقباض ماهیچه و توقف آن1. تحریک یاختهء ماهیچه ای: با رسیدن ...
23 -8156
cache/resized/8db21c6aa27f59e8bd44fe5c81ad010e.jpg
 23
نهاندانگان گروه بزرگی از گیاهان هستند. این گروه به دو گروه کوچکتر ...
ارسال توسط : احسان ساریخانی
نهاندانگان گروه بزرگی از گیاهان هستند. این گروه به دو گروه کوچکتر ...
23 -8156
cache/resized/eca4d9401debf676828104c64ecc393d.jpg
 23
? در گیاهان نیز دستگاهی برای جابه جایی مواد جذب شده و ساخته شده در ...
ارسال توسط : احسان ساریخانی
? در گیاهان نیز دستگاهی برای جابه جایی مواد جذب شده و ساخته شده در ...
23 -8156

مدیریتاعضای زیست شناسی آرا

cache/resized/e936c976dbde53c31528ad50658d0f22.jpg
مدیریت
این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد. این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از طریق کنترل پنل مدیریت قابل ویرایش و حذف می باشد.این یک متن نمونه برای قالب گردشگری پیچک می باشد و از ...

زیست شناسی آرا

زیست شناسی آرا ، نخستین تلویزیون اینترنتی زیست شناسی ایران
با هدف برقراری عدالت آموزشی و ارتقای سطح آموزش زیست شناسی کشور